Za najbrže informacije nazovite

Opće informacije / prigovori

U svrhu pružanja čim potpunijih informacija klijentima, navodimo opće informacije banaka s kojima poslovno surađujemo:

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-krediti-uz-cpi.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit-za-umirovljenike.html

Nova hrvatska banka d.d.

https://www.novahrvatskabanka.hr/gradjani/krediti/gotovinski-krediti-u-kunama-i-eurima/

https://www.novahrvatskabanka.hr/gradjani/krediti/zamjenski-krediti-u-kunama-i-eurima/

https://www.novahrvatskabanka.hr/gradjani/krediti/hit-kredit/

OTP banka d.d.

https://www.otpbanka.hr/gradani/gotovinski-krediti-s-fiksnom-kamatnom-stopom-u-hrk

https://www.otpbanka.hr/gradani/gotovinski-krediti-u-eur

https://www.otpbanka.hr/gradani/gotovinski-krediti-za-umirovljenike

Prigovori

Potrošač za kreditnog posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail katarina.mindek@eurofinancije.hr te putem pošte na adresu Ulica Pavla Šubića 20, 10000 Zagreb.
Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk.hr, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

Zaštita potrošača

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Euro financije d.o.o. su ovlašteni kreditni posrednik s licencom Ministarstva financija RH. S višegodišnjim iskustvom i timom profesionalaca iz svijeta bankarstva i osiguranja vam pruža kvalitetne usluge u kreditnom posredovanju.

EURO FINANCIJE d.o.o.

Radno vrijeme

Pošaljite brzi upit i odmah primite ponudu za kredit.

Vaši se podaci koriste isključivo u svrhu dobivanja kredita. Odmah po poslanom upitu krećemo u proceduru odobrenja i brze realizacije.